Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Suvililja Photography

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 20.6.2018

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Tmi Susanna Lehto / Suvililja Photography (myöhemmin ”yritys”)
Y-tunnus 2839043-4
Leinelänkaari 11 A 36, 01340 Vantaa
puh. +358 46 627 1572

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Susanna Lehto (myöhemmin "yrittäjä")
Leinelänkaari 11 A 36
01340 Vantaa
susanna@suvililja.net

Rekisterien nimet

Henkilötietolain 19 §:n mukainen asiakasrekisteri
Tmi Susanna Lehto / Suvililja Photography valokuva-arkistot (kuvarekisteri)

Kenen tietoja käsittelemme?

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Yhteistyökumppanit ja palveluntoimittajat
 • Sidosryhmät
 • Verkkosivujen kävijät (myöhemmin ”käyttäjät”)

 

Mistä saamme tiedot?

 • Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
 • Potentiaalisen asiakkaan tiedot saamme julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä tai häneltä itseltään
 • Palveluntoimittajan tiedot saamme tältä itseltään
 • Sidosryhmään kuuluvan tiedot saadaan tältä itseltään
 • Verkkosivuston käyttäjästä kerätään joitakin tietoja, jos kävijä sallii evästeiden käytön (Google Analytics)

 

Millä perusteella tietoja käsitellään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään?

Henkilötietoja käsitellään henkilön asiakassuhteen perusteella tai suostumuksen perusteella (messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluistamme kertomiseen. Lisäksi käyttäjistä kerätään joitakin tietoja, joita käytetään yrityksen toiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, jotta asiakas saisi parasta mahdollista palvelua. Myös markkinointi Facebookissa, Instagramissa ja Googlen avulla sekä kommunikointi sähköpostitse saattavat vaatia henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteriin liittyvät sivustot

https://suvililja.net
https://susannalehto.fi

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista ja laskuista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Susanna Lehdon ottamista valokuvista, joita suojaa Suomen tekijänoikeuslaki. Valokuvista on sovittu erikseen kuvaussopimuksissa.

Mitä tietoja kerätään?

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeella kerätään henkilön nimi ja sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten. Lisäksi kuvauspäivän yhteydenpitoa sekä laskutusta varten asiakkaalta kerätään osoite, puhelinnumero ja yritysasiakkaan kohdalla y-tunnus tai alv-numero. Kun asiakas ostaa palvelun tai tuotteen, kerätään myös tiedot ostetuista tuotteista / palveluista.

Henkilötietojen säilytysajat

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa, esimerkiksi asiakkaan kohdalla sen ajan kuin asiakkuuden voidaan katsoa olevan voimassa. Asiakasrekisteriä tarkastellaan vuosittain ja henkilötiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja noudattaen. Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa kuitenkin muun muassa kirjanpitolaki, jonka mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti (10 vuotta). Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista, ja näin ollen kirjanpitolaki aiheuttaa joiltakin osin edellä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovuttaminen

Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan yrittäjällä itsellään. Emme luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille, eivätkä ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan rekistereitä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti.

Poikkeuksena on tilanne, jossa asiakas ostaa yrityksen ottamista valokuvista valmistettuja kuvatuotteita kuvatilaus.fi:n kuvagalleriamuotoisen verkkokaupan kautta. Tällöin asiakas antaa itse tilauksensa yhteydessä henkilötietojaan myös kuvatilaus.fi:n käsiteltäväksi tilauksen laskutusta ja toimitusta varten. Kuvatilaus.fi -palvelua tarjoava Grand Avocado Oy on kotimainen yritys, ja se on sitoutunut huolehtimaan omalta osaltaan tietosuoja-asetuksen asettamien velvoitteiden täyttämisestä. Asiakkaiden tiedot ovat siis turvassa myös kuvatilaus.fi:n kautta kuvia/kuvatuotteita ostaessaan.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Susanna Lehto
Leinelänkaari 11 A 36
01340 Vantaa
susanna@suvililja.net

 • Tarkastusoikeus: Asiakas voi tarkastaa hänestä tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikaisemisoikeus: Jos asiakas havaitsee tiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteita, hänellä on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus: Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet hänen henkilötietojaan lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain hänen henkilötietojaan.
 • Suoramarkkinointikielto: Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman asiakkaan suostumusta hänen henkilötietojaan tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia häneen.
 • Poisto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • Rajoittamisoikeus: Asiakkaalla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että rikomme hänen henkilötietojaan käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

 

Lisätietoja

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki